Tilbygg enebolig Birtavarre

Tilbygg på ett plan.

Generelt:
Byggherre: Iris Yttergård

Ferdig: 2018
Ca 35m2 BRA
Totalentreprise.