Rekkehus med to 3-roms leiligheter Bjørkholt boligfelt i Birtavarre

2 stk 3-roms leiligheter.

Generelt:
Byggherre: Kåfjord Boliger AS

Ferdig….. ikke kontraktfestet, utpå 2018 en gang
173m2 BRA + uteboder og carporter. Totalt 214m12
Totalentreprise.

Gulv på grunn, tradisjonelt bindingsverk og decra på tak.