Overlevering enebolig i Oksfjorddalen

På grunn av ferie og travle dager i etterkant har vi ikke fått oppdatert at vi hadde overlevering på en enebolig i Oksfjorddalen.

Torsdag 18 juli hadde vi overlevering på en enebolig i Oksfjord.

Vi gratulerer byggherren og takker for oppdraget.

Link med bilder og beskrivelse.

Vi ønsker  å takke byggherre samt alle underentreprenører som har bidratt i prosjektet. Entreprenør Byggmester Tor Bertelsen, Maskinentrentreprenør Kjell Mølleng AS, JB Elektro AS og Nord-Troms Rør AS.